Skip to content Skip to footer

Enguany, tal com es preveia, la collita ha estat molt baixa. Un dels principals motius ha estat la manca de pluges entre els mesos de febrer i abril. La producció mitjana s’ha situat entorn als 1000kg per hectàrea (aquest any, l’ordi ha estat més productiu que el blat). D’altra banda, les precipitacions de finals de maig i principis de juny van afavorir l’aparició de gran qualitat d’herbes (tant renadiu com adventícies), comportant un augment de la humitat que també va dificultar la collita en molts camps.

Pel que fa als blats antics, hem observat que el Florence Aurora ha aguantat millor la calor i ha tingut una producció més elevada que el blat Khorasan o l’espelta, on la producció ha estat molt baixa. En lleguminoses, la producció també ha estat curta; s’ha quedat entre 400 i 500kg per hectàrea. Això ha estat així pel petit tamany de les plantes, que no van créixer per falta d’aigua. En canvi, durant el període de floració, sí que es va disposar d’aigua suficient per poder-se desenvolupar i emplenar. Això, va esdevenir també un problema a l’hora de recol·lectar, per la dificultat de recollir els grans que més baixos estaven de la planta. També va comportar una dificultat afegida l’alta quantitat de males herbes presents als camps.

Concloem, doncs, que aquest ha estat un any de baixa producció on, a més a més, s’ha disposat de poca palla, cosa que ha comportat un augment del seu cost fins a nivells mai assolits.