Skip to content Skip to footer
Hort del silenci

La nostra visió i propòsit

Posar en valor la feina de les persones i el producte obtingut , dins del nostre àmbit i territori d’actuació.
Amb plena consciència ecològica ,social i medi ambiental i propòsit ben intencionat.
La nostra actuació ha de ser respectuosa, responsable i de valor per a la terra cultivada, el territori, totes les persones involucrades; agricultors, empleats, clients, consumidors i col·laboradors, així com per la pròpia societat, de la qual en formen part.
Hort del silenci

La nostra missió, què fem dia a dia

Hort del silenci

Els nostres valors declarats