Skip to content Skip to footer
Hort del silenci

La nostra visió

Posar en valor el producte obtingut i la feina de les persones, dins del nostre àmbit i territori d’actuació.

Amb consciència ecològica i propòsit ben intencionat.

La nostra actuació ha de ser respectuosa, responsable i de valor per a la terra cultivada, el territori, totes les persones involucrades; agricultors, empleats, clients, consumidors i col·laboradors, així com per la pròpia societat en general, de la qual som part.

Hort del silenci

La nostra missió

Cultivar amb pràctiques agrícoles sostenibles
Envasar i etiquetar amb rigor i honestedat
Elaborar sense additius de síntesi i mantenint al màxim les propietats nutricionals
Distribuir i comercialitzar amb professionalitat i esperit de servei

Hort del silenci

Els nostres valors declarats

El respecte a les persones
La qualitat del producte i serveis oferts
La sostenibilitat mediambiental
La complicitat amb el territori d’actuació