Skip to content Skip to footer

Hort del Silenci participa en un Grup Operatiu impulsat per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). En aquest àmbit, un Grup Operatiu està format per diferents persones o empreses vinculades al sector agroalimentari, que tenen interessos comuns i que treballen conjuntament en un projecte d’innovació concret i pràctic. Aquests projectes estan cofinançats per la Unió Europea mitjançant els Ajuts a la Cooperació per a la Innovació (operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022). En aquest sentit, el passat mes de juny es va aprovar el pressupost per a diferents grups operatius, entre els quals hi ha el d’Hort del Silenci:

Grup Operatiu 2021
LIQUATS – Avaluació de l’ús de varietats autòctones de llegums procedents de l’agricultura ecològica i aplicació de solucions innovadores per tal de reduir-ne el malbaratament

AGROPECUARIA D’ARTESA DE SEGRE, ECOARTESA i HORT DEL SILENCI, com a membres beneficiaris del grup operatiu, juntament amb RESTAURACIÓN COLECTIVA, com a membre no beneficiari, i IRTA, com a centre tecnològic, estan duent a terme aquest projecte que té per objectiu el desenvolupament de productes innovadors a base d’excedents de varietats autòctones de llegums procedents de l’agricultura ecològica.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022